W styczniu br. zakończono prace remontowe w kolejnej świetlicy na terenie naszej gminy. Tym razem modernizacja odbyła się w budynku remizo-świetlicy w Okopach.

Prace remontowe dotyczyły montażu klimatyzatorów do ogrzewania budynku świetlicy, modernizacji rozdzielni elektrycznych oraz zakupieniu stojaka na worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Realizatorem projektu była OSP Okopy. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość zadania oraz kwota dofinasowania wyniosła ponad 51 tys. zł.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace remontowe w kolejnych świetlicach wiejskich, na które gmina Dorohusk pozyskała środki w 2023 r., w łącznej kwocie 8 mln zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl