Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 mln zł na inwestycję pn. Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury, turystyki i sportu na terenie gminy Dorohusk”.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie i remoncie istniejącej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej na terenie naszej gminy.

Źródło: www.dorohusk.com.pl