Na terenie gospodarstwa, w miejscowości Teosin, znaleziono lisa. Badanie potwierdziło, że zwierzę ma wściekliznę.

Została już wyznaczona specjalna strefa zagrożona obejmująca miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk-Osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy- Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

Na wyznaczonym obszarze nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu oraz zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

Zakazuje się urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych, pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru, a także przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

Zaleca się zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia nie należy go dotykać! Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie pod numerem tel. 82 565 50 58. Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.