Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Dorohusk z/s Kol. Okopy informuje, że z dniem 10.07.2018 r. nastąpi zmiana stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Gospodarstwa domowe:

  • dostawa 1 m3 wody – 2,87 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 3,24 zł (netto)
  • odbiór 1 m3 ścieków – 7,27 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Pozostali odbiorcy:

  • dostawa 1 m3 wody – 6,20 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 3,24 zł (netto)
  • odbiór 1 m3 ścieków – 8,20 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Do powyższych stawek należy doliczyć  podatek VAT w wysokości 8%. Powyższa taryfa obowiązuje do 10.08.2019 r.