Informujemy, że Okręgowa Komisja Wyborcza nr. 37 w Dorohusku powołana przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim pełni dyżury w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w Urzędzie Gminy w Dorohusku, pok. nr 18.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 5 lipca 2019 r. Druki dokumentów można pobrać osobiście lub ze strony www.lir.lublin.pl.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu, w  pok. nr 18 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 r. przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu.