Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się 11 sierpnia 2019 r. (niedziela) o godz. 19:00 w Świetlicy OSP Okopy.

Porządek obrad:

  • Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia służebności korzystania z przejazdu przez grunty wspólnoty.
  • Sprawy bieżące.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa wszystkich członków wspólnoty drugi termin wyznacz się na dzień 18 sierpnia 2019 r. (niedziela) o godz. 19:00.