Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota) o godz. 19:00 w Świetlicy OSP Okopy.

Porządek obrad:

  • Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia służebności przesyłu linii energetycznych przez grunty wspólnoty.
  • Uchwalenie planu pracy i planu finansowego na 2019 rok.
  • Uchwalenie zmian statutu.

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa wszystkich członków wspólnoty drugi termin wyznacz się na dzień 25 maja 2019 r. (sobota) o godz. 19:00.