Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na nadzwyczajne zebranie członków, które odbędzie się 17 września 2023 r. (niedziela) o godzinie 18:00 w świetlicy OSP Okopy.

Porządek obrad:

  • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części działki nr 357 na rzecz Agrolok sp. z o.o.
  • Podjęcie uchwały w sprawie podatku od budynków ujętych w ewidencji gruntów i budynków.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia warunków umowy dzierżawy korzystania z drogi wewnętrznej.
  • Podjęcie uchwały o zmianie wniosku w sprawie powołania rzeczoznawcy.
  • Sprawy bieżące.