W ramach działalności Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku zorganizowano zbiórkę żywności dla Polaków z Kowla.

Organizatorzy serdecznie dziękują za ofiarność wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Żywność została przekazana potrzebującym rodakom mieszkającym na Wschodzie.