W Szkole Podstawowej w Świerżach realizowany jest projekt projekt Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem!” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Dzieci nabywają również umiejętności praktyczne w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Projekt realizowany jest w klasie pierwszej pod opieką wychowawczyni – Moniki Tkaczuk.