1 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” będzie prowadzić zbiórkę odzieży używanej na terenie gminy Dorohusk.

Tego dnia specjalnie oznakowane samochody będą zbierać wystawione rzeczy. Do worków, które należy wystawić przed domem można włożyć wszelkiego rodzaju odzież, bliznę, ręczniki, obrusy, pościel, koce, kołdry oraz buty powiązane parami, a także zabawki i sprzęt rehabilitacyjny.

Dodatkowe informacje po nr tel. 726 126 585.