Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku części oraz elementy haubicy 122 mm.

Do zdarzenia doszło w nocy 3/4 stycznia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku na kierunku wjazdowym do Polski. Dokonujący kontroli granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej oraz KAS ujawnili przewożone bez wymaganego zezwolenia części do haubicy 122 mm. Elementy te były przewożone w drewnianych skrzyniach, w przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego marki Renault.

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, iż obywatel Ukrainy który przewoził ujawnione elementy uzbrojenia nie posiadał zezwoleń, które umożliwiłyby mu ich przewóz przez granicę. Funkcjonariusze SG zatrzymali więc części do haubicy, jak również obywatela Ukrainy. Szacunkowa wartość zatrzymanych elementów haubicy wynosi około 100 tys. dolarów amerykańskich. Decyzją Sądu Rejonowego w Chełmie, wobec zatrzymanego obywatela Ukrainy, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Źródło: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl