W piątek, 7 stycznia 2022 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Klubu Sportowego „Granica” Dorohusk, podczas którego omówiono działalność klubu w minionych czterech latach i przeprowadzono wybory nowego zarządu na kadencję 2021-2025.

W jego skład weszli:
Prezes: Arkadiusz Słomka
Wiceprezes: Konrad Czebiera
Sekretarz: Grzegorz Świderski
Członkowie zarządu: Mirosław Czuluk, Marek Grzywna

Komisja rewizyjna: Zbigniew Oleszczuk, Kazimierz Łabędzki, Piotr Kopeć

Nowo wybrany zarząd postanowił powierzyć obowiązki trenera pierwszej drużyny Grzegorzowi Świderskiemu, który pozostanie również szkoleniowcem zespołu juniorów.

Źródło: www.granicadorohusk.pl