Zakończono inwestycję pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze – etap I” realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Prace wykonano w okresie wrzesień 2017 r. – maj 2018 r. Obejmowały one swym zakresem budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dorohusk-Osada. Długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 5137 m, zaś długość sieci kanalizacyjnej 4846 m. Łączny koszt zadania przekroczył 2 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 900 tys. zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl