Zakończyła się renowacja grobu żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego znajdującego się w parku przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku.

Koszt przeprowadzonych prac konserwatorskich i remontowych mogiły wyniósł 30 tys. zł, z czego 7,5 tys. zł pochodziło z dofinansowania w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: www.dorohusk.com.pl