5 grudnia br. dokonano odbiorów kolejnych trzech dróg wyremontowanych przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w miejsc ościach Okopy i Świerże.

Najwięcej, bo prawie 1,7 mln kosztowała przebudowa drogi gminnej nr 104936L w Okopach. Na 730-metrowym odcinku drogi nawierzchnię z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza oraz wykonano oznakowanie. Dofinansowanie wyniosło ponad 800 tys. zł.

Kwotą prawie 1,4 mln zł zamknęła się druga inwestycja w Okopach polegająca na remoncie drogi gminnej nr 104935L na odcinku 1279 metrów i zastąpienia dotychczasowej nawierzchni z tzw. „trylinki”, asfaltową nakładką. W ramach prac wykonano także nowe zjazdy do posesji. Wartość dofinasowania w tym przypadku to 463 tys. zł.

Zakończono także remont ul. Kościelnej w Świerżach. Na 430-metrowym odcinku drogi gminnej wylano asfalt, wykonano zjazdy i wymieniono przepust pod jezdnią. Wartość wykonanych prac to ponad 430 tys. zł, w tym 166 tys. zł stanowiło dofinansowanie z RFRD.

Źródło: www.dorohusk.com.pl