W minionym tygodniu odebrano 6 odcinków przebudowanych dróg na terenie gminy Dorohusk. Remonty dotyczyły ulic: Kościuszki, 1-go Maja i Nadrzecznej w Dorohusku-Osadzie oraz dróg gminnych w miejscowościach: Skordiów-Pogranicze, Okopy-Kolonia i Brzeźno.

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 2,1 mln zł i prawie w całości został sfinansowany ze środków własnych gminy Dorohusk. Droga Skordiów-Pogranicze została częściowo dofinansowana, kwotą 50 tys. zł, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm.

Przebudowa dróg w miejscowościach Skordiów-Pogranicze, Okopy-Kolonia i Brzeźno polegała na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, skropieniu tłucznia asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonaniu zjazdów z kruszywa, utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu oznakowania pionowego.

W miejscowości Dorohusk-Osada ulice, które dotychczas posiadały nawierzchnię z płyt drogowych betonowych tzw. trylinki otrzymały nową nawierzchnię bitumiczną wzmocnioną podbudową z kruszywa, wykonano zjazdy asfaltowe i z kostki brukowej. Ponadto na ul. Kościuszki wymieniono chodnik oraz powstały dwa oznakowane przejścia dla pieszych.

Źródło: www.dorohusk.com.pl