Pod koniec października br. odebrano inwestycję pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dorohusk”, dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza oraz zamontowano oznakowanie pionowe na sześciu gminnych drogach, o łącznej długości ponad 2,1 km.

  1. Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie
  2. Przebudowa ul. Konwaliowej w Dorohusku-Osadzie
  3. Przebudowa ul. Wierzbowej w Dorohusku-Osadzie
  4. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Świerżach
  5. Przebudowa drogi gminnej w Ladeniskach
  6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi w Brzeźnie

Wykonano także 238-metrowy odcinek chodnika z kostki brukowej na ul. Polnej w Dorohusku-Osadzie.

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 3 mln zł. Dofinansowanie stanowiło 95% poniesionych kosztów przy 5% udziale wkładu własnego.

Źródło: www.dorohusk.com.pl