23 czerwca br. odebrano dwie drogi gminne, których przebudowa została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza oraz zamontowano oznakowanie pionowe na drodze łączącej Wólkę Okopską z Dobryłówką. Koszt wykonania odcinka o długości 902 metrów to ponad 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło niespełna 500 tys. zł.

Podobny zakres prac dotyczył ostatniego odcinka drogi przez Myszkowiec, łączącej ul. Teosińską z Turką. Odcinek o długości o 952 m kosztował ponad 1 mln zł, w tymdofinansowanie wyniosło 288  tys. zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl