30 czerwca br. odebrano dwie kolejne inwestycje drogowe zrealizowane na terenie naszej gminy. Remonty dotyczyły dróg w Turce i Wólce Okopskiej.

W Turce przebudowano odcinek drogi o długości 429 m, w ramach prac wykonano m.in. nawierzchnię asfaltową ze zjazdami do posesji oraz utwardzono pobocze. Całkowity koszt inwestycji przekroczył kwotę 700 tys. zł, z czego ponad 370 tys. zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020

Nową asfaltowa nawierzchnię zyskał również 300-metrowy odcinek drogi w Wólce Okopskiej. Zadanie to było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie blisko 230 tys. zł. Cały koszt inwestycji wyniósł ponad 466 tys. zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl