W dniu 25 czerwca 2021 r. zakończono przebudowę drogi gminnej nr 104939L w miejscowości Myszkowiec.

W ramach prac wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku o długości blisko 1 km, o szerokości 3,5 m wraz z mijanką o szerokości 1,5 m, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz oznakowanie dróg.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 300 tys. zł, a ponad 177 tys. zł pochodziło z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych.

Źródło: www.dorohusk.com.pl