W dniu 28 maja 2020 r. odebrano inwestycję pod nazwą „Przebudowa czterech dróg na terenie Gminy Dorohusk”.

Inwestycja dotyczyła przebudowy:

  1. ul. Piaskowej w Świerżach (dł. 530 m)
  2. drogi gminnej nr 104919 L w Olenówce (dł. 514 m)
  3. drogi gminnej nr 114265 L Pogranicze-Skordiów (dł. 600 m)
  4. drogi gminnej nr 104927 L w Brzeźnie (dł. 110 m)

W ramach inwestycji wykonano: podbudowę z tłucznia kamiennego skropionego asfaltem, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych, zjazdy z kruszywa. Utwardzono także pobocze i wykonano oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji wyniosła 640 tys. zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl