Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku informuje, że w następujących dniach będą wypłacane świadczenia:

  • 11.04.2019 r.
    Świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłek pielęgnacyjny itp.
  • 15.04.2019 r.
    Zasiłek okresowy i stały
  • 16.04.2019 r.
    Świadczenia wychowawcze (500+)