Wójt Gminy Dorohusk serdecznie zaprasza członkinie i członków Kół Gospodyń Wiejskich, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zespołów śpiewaczych z terenu gminy Dorohusk do udziału wycieczce.


2 dniowa do Bałtowa, Krajno-Zagórza Krakowa Łagiewnik i Baranowa Sandomierskiego w dniach 28-29 lipca 2018 r.

W programie:

  • Bałtów – Bałtowski Kompleks Turystyczny: Ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium
  • Krajno-Zagórze – Park/Aleja Miniatur
  • Kraków-Łagiewniki – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kościół Św. Józefa, cmentarz z grobem Św. Faustyny, nocleg w miejscowym Domu dla Pielgrzyma i Turysty „Promień”, udział w niedzielnej Mszy Św. (29.07.2018 r., godz. 7.00) transmitowanej przez I Program TVP, Centrum Jana Pawła II,
    Muzeum Jana Pawła II
  • Baranów Sandomierski – późnorenesansowy Zamek z XVI w. zwany „Małym Wawelem”, park, trasa z przewodnikiem

Koszt wycieczki – 65 zł od osoby.


Organizatorzy zapewniają przewóz autokarem, ubezpieczenie i nocleg. Bilety wstępu, przewodnik i wyżywienie we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje:

  • Przewodnicząca Koła Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dorohusku, Emilia Bartyś – tel. 667 494 156
  • Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku – tel. 82 566 18 13