Prezentujemy harmonogram zebrań wiejskich w 2019 r. poszczególnych sołectw w gminie Dorohusk, podczas których zostaną wybrani sołtysi i członkowie rad sołeckich.

Sołectwo Termin Miejsce
Brzeźno Środa
6 lutego 2019 r.
godz. 18:30
WOK w Brzeźnie
Berdyszcze
Dorohusk-Osada
Poniedziałek
4 lutego 2019 r.
godz. 18:15
Szkoła Podstawowa w Dorohusku
Ludwinów Wtorek
12 lutego 2019 r.
godz. 17:00
U sołtysa
Kępa Wtorek
12 lutego 2019 r.
godz. 15:00
U sołtysa
Rozkosz Wtorek
12 lutego 2019 r.
godz. 18:00
U sołtysa
Świerże I Poniedziałek
11 lutego 2019 r.
godz. 17:30
Szkoła Podstawowa w Świerżach
Świerże II Poniedziałek
11 lutego 2019 r.
godz. 17:30
Szkoła Podstawowa w Świerżach
Wólka Okopska Piątek
1 lutego 2019 r.
godz. 18:00
 WOK w Wólce Okopskiej
Zalasocze Piątek
1 lutego 2019 r.
godz. 16:00
 U sołtysa
Zamieście
Dobryłówka
Środa
6 lutego 2019 r.
godz. 15:30
U sołtysa
Husynne Poniedziałek
11 lutego 2019 r.
godz. 16:00
Świetlica OSP Husynne
Kroczyn
Pogranicze
Wtorek
5 lutego 2019 r.
godz. 18:30
Świetlica w Pograniczu
Michałówka
Majdan Skordiowski
Poniedziałek
4 lutego 2019 r.
godz. 17:00
Świetlica w Michałówce
Stefanów
Puszki
Wtorek
5 lutego 2019 r.
godz. 17:30
ZMIANA MIEJSCA!
Świetlica w Pograniczu
Teosin
Świerże-Kolonia
Poniedziałek
4 lutego 2019 r.
godz. 15:30
Świetlica w Teosinie
Turka
Myszkowiec
Wtorek
5 lutego 2019 r.
godz. 16:30
Świetlica w Turce
Okopy Środa
6 lutego 2019 r.
godz. 17:30
Świetlica OSP Okopy
Okopy-Kolonia Środa
6 lutego 2019 r.
godz. 16:30
Świetlica GZO
Ostrów Poniedziałek
4 lutego 2019 r.
godz. 16:00
Świetlica OSP Ostrów
Zanowinie Wtorek
5 lutego 2019 r.
godz. 14:30
Świetlica w Zanowiniu
Barbarówka Wtorek
5 lutego 2019 r.
godz. 15:30
Świetlica OSP Barbarówka
Dorohusk Piątek
1 lutego 2019 r.
godz. 17:00
Pałac Suchodolskich w Dorohusku
Olenówka Wtorek
12 lutego 2019 r.
godz. 16:00
Świetlica w Olenówce
Skordiów Czwartek
14 lutego 2019 r.
godz. 15:30
ZMIANA TERMINU!
Świetlica w Michałówce

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i ustalenia porządku zebrania.
  2. Zapoznanie ze statutem sołectwa i zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  5. Przeprowadzenie wyborów rady sołeckiej.
  6. Informacje, sprawy różne.
  7. Zakończenie zebrania.