Wójt Gminy Dorohusk zwołuje Zebrania Wiejskie w celu wyboru nowych sołtysów w sołectwach Okopy-Kolonia i Skordiów.

W środę, 28 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy Gminnego Zakładu Obsługi sołtysa wybiorą mieszkańcy Okop-Kolonii. Dzień później, w czwartek 1 marca 2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Michałówce odbędą się natomiast wybory dla mieszkańców Skordiowa.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, zebrania odbędą się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 16:30.