12 ciężarówek z pomocą humanitarną dla Ukrainy i Mołdawii przekroczyło wczoraj około godz. 17:00  polsko-ukraińską granicę w Dorohusku. Odprawa całej kolumny trwała niecałe pół godziny.

W ramach ograniczania skutków epidemii, Ukrainie zostanie przekazane wsparcie w postaci 40 tys. masek, 50 tys. rękawic jednorazowych, ponad 18 tys. przyłbic, ponad 130 tys. litrów środków odkażających oraz tysiąca kombinezonów ochronnych. Pomoc dla Republiki Mołdawii to 30 tysięcy masek, 4800 przyłbic i 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji.

Realizacja obydwu przedsięwzięć odbywa się dzięki pomocy MSWiA, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ambasad RP w Kijowie i Kiszyniowie.

Źródło: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl