W czwartek, 7 czerwca 2018 r. podczas Dnia Rodziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku oficjalnie oddano do użytku windę dla niepełnosprawnych wychowanków.

Ośrodek stwarza możliwość edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężonymi i wielorakimi niepełnosprawnościami. Ośrodek kształci 67 uczniów
i przedszkolaków w 11 oddziałach, w tym 5 uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Cała inwestycja kosztowała ponad 250 tys. zł, z czego Powiat Chełmski przekazał ponad 130 tys. zł, a PFRON 120 tys. zł. Realizacja projektu umożliwi sprawne, bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się wychowanków po całej placówce w celu realizacji kształcenia i wychowania.

Źródło: www.facebook.com/powiat.chelm