Od 1 lutego 2020 r. zmianie ulegnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk i będzie wynosić:

  • 12 zł/mies. od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane  w sposób selektywny
  • stawka podwyższona 24 zł mies. od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji. Bez zmian pozostają również terminy płatności tj. do 25 marca, 25 czerwca, 25 września i 15 grudnia.