Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej zawiadamia, że 18 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Spotkań Stowarzyszenia odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność wszystkich członków stowarzyszenia obowiązkowa.