Zarząd Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 22 lutego 2019 r., o godz. 18:00 w świetlicy OSP w Okopach.

Program:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór władz Wspólnoty
  4. Sprawy bieżące

Jeżeli w pierwszym terminie brak będzie wymaganego quorum, drugi termin zebrania wyznacza się na dzień 4 marca 2019 r. o godz. 18:00.