Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Granica” Dorohusk informuje, że 18 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 (drugi termin godz. 15:30) w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku (ul. Parkowa 5) odbędzie się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania z działalności klubu w 2021 roku oraz wybór władz na kolejną kadencję.

Źródło: www.granicadorohusk.pl