Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na Wakacyjne Zajęcia animacyjno – kulturowe prowadzone przez wolontariuszy z Indii, Chin, Pakistanu i Nigerii w ramach Programu Wymiany Praktyk.

Zajęcia będą się odbywały w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku,  w dniach 6-22 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 82 566 18 13.

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki poszukuje również chętnych rodzin chcących zaprosić do siebie lub zorganizować czas wolny wolontariuszom. Informacje pod nr tel. 515 066 568.