Oferty złożone przez firmę TPF okazały się najkorzystniejsze w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla dwóch części przyszłej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Piaskami, a granicą z Ukrainą w Dorohusku. Umowa prawdopodobnie zostanie podpisana jeszcze w lutym.

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej będzie: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego.

Droga ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z rezerwą pod trzeci pas.  Jej przebieg ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie, ale mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego.