Wójt Gminy Dorohusk ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerżach.

Szczegóły konkursów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dorohusk pod tym adresem.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50 (pokój nr 6) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk w terminie do dnia 8 lipca 2020 r., do godziny 15:30.