18 listopada br. w Werbkowicach odbył się XIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych.

W kategorii zespół występujący a’capella, z akompaniamentem instrumentów akustycznych oraz z kapelą 3. miejsce zdobył zespół „Ale Babki z Kapelą Męską” reprezentujący naszą gminę.

www.facebook.com/GOKwWerbkowicach

W festiwalu łącznie udział wzięły 42 zespoły, a oceniała je komisja w składzie: Diana Czyrkawska, Barbara Rabiega i Elżbieta Kozyra.

Źródło: www.gokitdorohusk.pl