8 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Świerże.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem parterowym dawnej Szkoły Podstawowej oznaczona nr działki 183, o pow. 0,18 ha. Budynek drewniany o powierzchni użytkowej 283 m2 wybudowany w 1907 r. Nieruchomość położona jest w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza wynosi 98 232 zł (Nieruchomość zwolniona z podatku VAT). Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł przyjmowane są do 3 stycznia 2020 r. włącznie.

Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.  82 566 10 89.