29 września 2018 r. w Turce odbyło się spotkanie „U Przyjaciół”, w którym udział wzięły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dorohusk oraz zaproszeni goście.

Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z projektem ustawy o KGW, którą omówił Jan Rudnicki. Głos zabrał również Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa, który podziękował wszystkim Kołom za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie Pań w wydarzeniach lokalnych oraz reprezentowanie gminy podczas licznych konkursów, pokazów i przeglądów. Panie z KGW w Turce przygotowały poczęstunek, którego nutą przewodnią były smaki jesieni.

Źródło: www.gokitdorohusk.pl