Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku informuje, że od dnia 23.01.2020r. będzie wydawał skierowania na artykuły żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym (FEDA).

Program jest skierowany do osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Dorohusk, kwalifikujących się do pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Przy składaniu wniosków wymagane jest przedłożenie aktualnych źródeł dochodów (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, decyzja lub odcinek o wysokości świadczenia emerytalno-rentownego, nakaz płatniczy itp.).