26 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeźno.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski, informacje.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl