11 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawek opłaty oraz stawki za pojemnik.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dorohusk.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl