Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Budowa infrastruktury wodno–kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23 maja 2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej, której trasa będzie przebiegać przez 7 miejscowości objętych projektem: Dobryłówka, Ludwinów, Okopy, Okopy-Kolonia, Rozkosz, Wólka Okopska i Zamieście. Powstała sieć zasilana będzie z ujęcia wody w miejscowości Dorohusk i Rozkosz.

Prace będą prowadzone od kwietnia do listopada 2019 r. Wartość całego projektu to 4,5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzi z dofinansowania.

Źródło: www.dorohusk.com.pl