Program „Rodzina 500 Plus”” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od wysokości zarobków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 82 566 11 10 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dorohusku (ul. I Armii Wojska Polskiego 32) w godz. 8:00 – 16:00.

Źródło: Gmina Dorohusk