22 marca 2018 r. już po raz dziesiąty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku był organizatorem Międzyszkolnego Konkursu dla Klas Przysposabiających do Pracy.

W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział sześć zespołów z Kębła, Lublina, Krasnegostawu, Hrubieszowa, Włodawy i Dorohuska. Celem konkursu było zaprezentowanie przez drużyny swoich umiejętności z wybranych dziedzin życia oraz pokazanie współdziałania i współpracy w zespole. Konkurencje z jakimi zmierzyli się uczestnicy to: kartka świąteczna, pisanka wielkanocna, wiosenne kanapki, sadzenie nowalijek do doniczek oraz napisanie tekstu CV.

Impreza przebiegła w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, podziękowania i  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Źródło: www.powiat.chelm.pl