11 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Wnioski i interpelacje radnych.
  4. Podsumowanie Kadencji 2014-2018 Wójta Gminy.
  5. Podsumowanie Kadencji 2014-2018 Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2018 rok.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski, sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad sesji.
Źródło: www.dorohusk.com.pl