W sobotę, 10 lutego br. w Dorohusku odbyła się uroczysta przysięga  wojskowa. 140 żołnierzy dołączyło do 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi złożyli przysięgę wojskową po 16-dniowym szkoleniu podstawowym w ramach projektu „Ferie z WOT”.

Zastępca dowódcy 19. NBOT –  podpułkownik Wojciech Brykner
– To jest początek dalszych szkoleń. Ci żołnierze rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem od najprostszych rzeczy: zapoznania z bronią, taktyką, szkoleniem medycznym. Oczywiście te podstawy mają stanowić preludium do szkolenia, aby później, w następnych okresach można było rozwijać ich wiedzę i umiejętności.