Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 8:00 – 13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody. Wyłączenie będzie dotyczyło mieszkańców Okop, Okop-Kolonii, Zamieścia i Świerż.

Przerwy spowodowane są koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z budową wodociągu Dorohusku – Okopy-Kolonia – Dobryłówka.