16 grudnia 2020 r. gmina Dorohusk podpisała umowę o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 104939L w miejscowości Myszkowiec.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi oraz poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej. Na blisko kilometrowym odcinku wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa z utwardzonymi poboczami oraz oznakowaniem. Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2021 r.

Wartość inwestycji to blisko 300 tys. zł z czego ponad 177 tys. zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: www.dorohusk.com.pl