Urząd Gminy Dorohusk przedstawił propozycje mieszkańców na nazwy ulic
w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych
w miejscowości Brzeźno:

  • dla drogi nr 834 są to: Przemysłowa (1 głos), Ogrodowa (1), Świerkowa (2), Spokojna (1)
  • nr 815: Brzozowa (2), Kwiatowa (1), Źródlana (3)
  • nr 1829: Rynek (1)
  • stara Droga Krajowa: Wschodnia (1)
  • do działki nr 760: Kasztanowa (1)
  • Zakładowa (1)