W dniach 9-31 lipca br. na płycie południowej i północnej przejścia granicznego w Dorohusku prowadzone będą prace remontowe nawierzchni asfaltowej.

W związku z powyższym czasowo zmieniona będzie organizacja ruchu. Mogą też występować utrudnienia w płynności odpraw podróżnych i środków transportu.

Natomiast w  dniach 16-19 lipca 2018 r. wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów ponadgabarytowych.

Źródło: www.lubelskie.kas.gov.pl